Cover

Czy zamożni Polacy korzystają z promocji?

Klient premium – kim jest? Czy dobrze zarabiający Polacy także korzystają z promocji i rabatów? Co przyciąga ich uwagę? Sprawdzamy!

Zamożny klient to osoba, której miesięczny dochód przekracza kwotę 7500zł netto (podczas gdy średnie miesięczne wynagrodzenie Polaka wynosi 3200zł netto). Co ważne, w ubiegłym roku tylko jedna piąta Polaków uzyskała miesięczny dochód na poziomie wyższym niż 3500zł netto, a jedynie 3,5% przekroczyło kwotę 7 tysięcy złotych wynagrodzenia miesięcznie. Polacy wydają się być jednak zadowoleni z osiąganych dochodów – według danych z raportu „Portfel Polaka” Izby Gospodarki Elektronicznej aż 35% ankietowanych ocenia swoją sytuację materialną umiarkowanie dobrze, a 20% określa ją jako bardzo dobrą. Najbardziej usatysfakcjonowaną grupą okazują się być mieszkańcy średniej wielkości miast w wieku 25-34 lat, aktywnie korzystający z urządzeń mobilnych.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Na dobra i usługi luksusowe w 2016 Polacy przeznaczyli 16,4 miliardów złotych, jest to kwota o 15% większa niż w poprzednim roku (dane z raportu KPMG). Jak wskazują prognozy, z roku na rok wartość ta będzie rosnąć. Najwięcej wydajemy na samochody (8,5 miliarda złotych) a także odzież i obuwie (2,2 miliarda złotych).

Czy zamożni Polacy oszczędzają? W co inwestują?

Klienci premium wydają się rozsądnie zarządzać swoim majątkiem. Wyniki badania Deutsche Banku „Portret zamożnego Polaka – Klienta Premium” pokazują, w jaki sposób inwestują i pomnażają swój kapitał:

- 33% odkłada pieniądze na koncie oszczędnościowym,

27% – na lokacie,

- 17% – inwestuje w nieruchomości,

- 13% – inwestuje w kruszce i waluty,

- 7% gra na giełdzie.

Jednak nawet wśród osób zamożnych istnieje grupa, która przyznaje się do braku zabezpieczenia swoich środków na przyszłość. Odsetek ten wynosi 21% wśród osób zarabiających powyżej 7500zł netto.

Okazuje się że klienci premium równie często jak z pakietów oszczędnościowych korzystają z różnego typu propozycji kredytowych. Są to zarówno kredyty hipoteczne, długoterminowe jak i karty kredytowe i szybkie pożyczki. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczają na:

- wycieczki – 24%,

- remont domu lub mieszkania – 19%,

zakup samochodu – 16%,

- zabiegi medyczne w prywatnych klinikach – 16%.

Czy zamożni Polacy korzystają z promocji?

Z raportu „Smart Okazje – zwyczaje zakupowe Polaków” wynika że nawet Ci Polacy, którzy mogą pozwolić sobie na zakup dóbr luksusowych oraz inwestowanie przejawiają zainteresowanie promocjami w sklepach. Największy odsetek badanych, którzy poszukują promocji stanowią osoby zarabiające średnio od 3 do 7 tysięcy złotych netto na osobę. Dopiero przy zarobkach rzędu 10 tysięcy na osobę spada zainteresowanie promocjami, jednak i w tym przypadku nawet 16% ankietowanych przyznaje, że zwraca uwagę na promocje.

Do aktywnego poszukiwania promocji przyznaje się:

- 47% konsumentów z dochodem 3 – 5 tysiące złotych netto na osobę,

- 37% z dochodem 5 – 7 tysięcy złotych,

- 20% osób zarabiających 7 – 10 tysięcy złotych;

- 10% osiągających dochód powyżej 10 tysięcy złotych.

Zobacz również:

Zwyczaje zakupowe kobiet i mężczyzn

Młodzi konsumenci – charakterystyka

Obserwuj nas